Zdravotnická technika

MediziniconZdravotnická technika klade na povrchy velké nároky. Používání nástrojů a součástí, přicházejících do kontaktu s lidským tělem, podléhá velmi přísným požadavkům. Rozhodující je používání sterilních komponentů. Nástroje lze odpovídajícím způsobem vyčistit a sterilizovat pomocí čisticích prostředků, ultračistých par a speciálních zařízení. To umožňuje hospodárné opakované použití použitého materiálu. Avšak samotné čištění a sterilizace povrchů nástrojů, jakož i sterilizačních komor představují vysokou zátěž.

Korozní usazeniny jsou velkým tématem i ve zdravotnické technice.

Ultračistá voda nebo ultračisté páry jako média v systémech z ušlechtilé oceli vedou ke vzniku tzv. korozních usazenin (povrchové koroze) na površích. Pokud se tato vrstva neodstraní včas, nelze již mimo jiné dosáhnout žádoucí specifikované „optické čistoty“. Proto se doporučuje pravidelné čištění korozních usazenin.

Exkurs: Výhody elektrolyticky leštěných povrchů pro zdravotnickou techniku

Beilbyho vrstva (porézní vrstva)

Grafische Darstellung des Aufbaus der Beilby-Schicht

Při mechanickém broušení ušlechtilé oceli dochází na povrchu k tvorbě tzv. Beilbyho vrstvy. Tato vrstva má porézní plochy až do hloubky materiálu cca 20 až 30 µm. Tato Beilbyho vrstva trvale mění topografii, morfologii a energetickou hladinu povrchu z ušlechtilé oceli. V porovnání s tím vykazují elektrolyticky leštěné povrchy výrazně lepší funkční chování.
Vysvětlení struktury porézní vrstvy vidíte na obrázku vpravo.

Mikrobiální růst

Quelle: G. Henkel, J. Rau, B. Henkel, 2015, Topographie und Morphologie funktionaler Edelstahloberflächen, 2. Auflage, expert Verlag, Renningen 2015

Obrázek vlevo: Schematické znázornění množení mikrobů na různých povrchových úpravách z ušlechtilé oceli 1.4301 po čištění postupem CIP a ošetření živným roztokem a inkubací

 

Služby pro zdravotnickou techniku

Sterilizační ochranný postup HENKEL

Tvorba povlaku ve sterilizačních komorách je podmíněna termodynamicky a chemicky. Zaměstnancům oddělení centrální sterilizace (jednotky pro přípravu zdravotnických prostředků) nabízíme „univerzální bezstarostný balíček“ podle sterilizačního ochranného postupu. Je speciálně vyvinutý pro prostředí nemocnic a klinik. Lze s ním na místě v průběhu přípravného procesu čistit jednotlivé komory.

Naše sterilizační ochranné služby v kostce:

 • Optimalizace povrchů v kontaktu s médii
 • Odstranění povlaků a zbarvení
 • Zpracování na místě u zákazníka i bez větších provozních omezení
 • Řízení bezpečnosti a rizik
 • Používání procesních chemikálií vyrobených podle GMP
 • Zdokumentování procesu a opracování pro opětovnou kvalifikaci zařízení
 • Trvalá péče sterilizačními regeneračními čisticími roztoky

Naše služby pro zdraví vašich pacientů.

Nabízíme široké spektrum možností opracování v závislosti na oblasti použití. Naše speciální služby pro zdravotnickou techniku podrobně:

Vaše výhody v kostce

 • Optimální vlastnosti povrchu ve srovnání s běžnými postupy úpravy
 • Vytvoření haptických, nereflexních povrchů
 • Větší hygiena a účinnost čištění
 • Bezezbytkové odstranění povlaků a zbarvení
 • Lepší odolnost proti korozi a obnovená pasivita
 • Povrchy bez otřepů
 • Sterilní povrch bez částic
 • Kvalifikovaný postup opracování s detailní dokumentací
 • Nástroje jako jehly, šroubováky, spiny, frézovací hlavy, výstružníky atd.
 • Implantáty jako stenty, destičky do kostí, hřeby do kostí, klouby, protézy atd.
 • Vybavení a zařízení nemocnic jako postele, sterilizační komory, nakládací vozíky atd.
 • Ušlechtilé oceli
 • Duplexní ušlechtilé oceli
 • Nikl a slitiny niklu
 • Titan a slitiny titanu
 • Speciální slitiny jako například nitinol atd.
Stent entgratet neben Streichholz
Stent entgratet