Model

Náš závazek

Prezentujeme se nasazením, ochotou k inovacím, kompetencí, smyslem pro odpovědnost a vysokými nároky na kvalitu nabízených služeb a výrobků. Naši zaměstnanci, ať již v oblasti prodeje, zajištění kvality, řízení výroby, nebo vedení atd., jsou vám osobně k dispozici. Podporujeme 24hodinové dodání a svoz zboží. Máme zastoupení po celé Evropě. Nabízíme individuální řešení požadavků zákazníků. Pracujeme na místě a účastníme se veletrhů, seminářů a přednášek. Podílíme se na jejich obsahu.

Naše kompetence

 • Neustálé interní a externí vzdělávání
 • Pravidelné zveřejňování odborných příspěvků v národních a mezinárodních odborných časopisech
 • Členství v různých odborných sdruženích
 • Spolehlivost
 • Férovost
 • Osobní přístup

Naše odpovědnost

 • Pravidelná školení našich zaměstnanců
 • Pracovní síla z regionu
 • Zajištění spokojenosti zákazníků
 • Závazek vůči neustálému zlepšování účinnosti systému řízení a vůči prevenci znečišťování životního prostředí
 • Dodržování všech příslušných právních předpisů týkajících se životního prostředí
 • Podpora našich zaměstnanců při slučitelnosti profesního a rodinného života
 • Programy podpory regionálních škol a sociálních zařízení
 • Aktivní komunikace s místním obyvatelstvem – spolky – úřady