Kvalita

Zajištění kvality

Hospodářský úspěch společnosti závisí na jedné straně na kvalitě jejích výrobků a služeb a na druhé straně na ochotě zlepšovat služby prostřednictvím inovací.

Pracujeme na trvalém zlepšování našeho hodnotového řetězce. Nedefinujeme kvalitu jako rozdíl mezi „dobrým“ a „špatným“, ale jako stupeň souladu s předem stanovenými kritérii nebo také jako míru splnění očekávání. Výdaje vynaložené na splnění očekávání jsou v porovnání s možnými důsledky nedostačujícího stupně souladu zanedbatelné. Následkem jsou reklamace, další práce a ztráta důvěry – optimalizace těchto bodů je úkolem zajištění kvality (QS).

V rámci našeho systému řízení kvality certifikovaného podle normy ISO (ISO 9001:2015) jsou pracovní výkony prováděny na základě podrobných pracovních a kontrolních specifikací, které se zpracovávají společně se zákazníky a naším oddělením zajištění kvality. To zahrnuje například vstupní a výstupní kontrolu zboží včetně podrobné dokumentace. Za tímto účelem jsou společně definovány například velikosti náhodného vzorku, kontrolní parametry, metody měření, kritéria přijetí atd.

Naše služby

Monitorování, kontrola a dokumentace

  • procesů,
  • elektrolytů,
  • pomocných médií,
  • čistých prostorů.

Náš systém řízení kvality

Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2015 a 14001:2015.