Odstraňování korozních usazenin a pasivace

Tvorba korozních usazenin

Pomocná a vedlejší zařízení farmaceutického a biotechnologického průmyslu, jako jsou například potrubní systémy na ultračistou vodu (AP, PW, HPW, WFI atd.), destilační přístroje, skladovací nádrže, systémy na čistou páru, generátory čisté páry, autoklávy, lyofilizátory, jsou zpravidla vyrobena z austenitické ušlechtilé oceli (např. 1.4404, 1.4435, 316L atd.).

Po době provozu 6 až 12 měsíců se na vnitřním povrchu těchto systémů často objevují červenohnědé, rezavě zbarvené znečišťující částice, které lze detekovat setřením bílou utěrkou. Zpravidla se jedná o částice těžkých kovů, které vznikají v důsledku změny povrchu z ušlechtilé oceli, tzv. rouging.

Napojené výrobní systémy, jako jsou fermentovací nádoby, dávkovací zásobníky, směšovací nádoby a jejich potrubní systémy, jsou poté kontaminovány těmito částicemi. Částice těžkých kovů nelze odstranit ani pravidelným vnitřním čištěním CIP (clean-in-place) těchto systémů.

Derouging (odstraňování korozních usazenin)

Odborné odstranění korozních usazenin, tzv. derouging, lze provést za pomoci cílených čisticích opatření. Tyto činnosti by měly být plánovány v dlouhodobém horizontu. Pomocí optimalizovaného postupu čištění ve spojení s aktivním sledováním se lze ulpívání korozních usazenin vyvarovat.

Práce na místě provádějí naše týmy, které jsou proškolené na příslušnou oblast GMP.

Přitom se používá výhradně nejmodernější vybavení a bezpečnostní technologie. Čisticí chemikálie jsou navrženy speciálně pro použití v citlivých farmaceutických výrobních zařízeních. Veškeré práce se podrobně dokumentují. Akumulující se odpadní voda je ekologicky a odborně upravena.

Biologické odstranění korozních usazenin a biologická pasivace

Kromě dobře známých elektrochemických postupů byly v posledních letech vyvinuty také čistě chemické postupy a chemikálie na základě příslušných požadavků zákazníků.

Nové biologické roztoky pro odstranění korozních usazenin představují zředěné organické fyziologické roztoky s pH v rozmezí 6 až 8. V závislosti na typu a intenzitě korozní vrstvy se aplikují roztoky s neutrálním pH mezi 1 a 10 % hmotn.
při 40…85 °C po dobu 1… 10 hodin.

Aplikace na místě se provádí tak, že se nádoba/potrubí naplní roztokem a zahřeje se, resp. se roztok nechá cirkulovat potrubním systémem. Svedení do biologické čističky lze provést po dohodě s odpovědnou osobou bez další předchozí úpravy.

Výhody

Bezpečně se odstraní známé korozní jevy.
Likvidace roztoků pro odstranění korozních usazenin je levnější.
Není zapotřebí neutralizace odpadní vody.

Dostupné chemikálie od společnosti HENKEL pro biologické odstranění korozních usazenin:

  • Roztok pro biologické odstranění korozních usazenin HC 4200
  • Roztok pro biologickou pasivaci HC 4000.

Naše služby

  • Kontrola zařízení
  • Elektrochemické odstraňování korozních usazenin
  • Chemická pasivace
  • Chemikálie vyrobené v souladu s GMP
  • Zpracování dokumentace v souladu s GMP
  • Odborná úprava použitých chemikálií a chemických roztoků